REGIA 4F. BORKE-MEL.10x50g

75% Ny ren Uld 25% Polyamid
9801276/02140
4-Ply 50g