Forstærkningsgarn,

9801788/00007
Forstærkningsgarn