REGIA 4-ply 10x100g fog

75% Ny ren Uld 25% Polyamid
9801269/07390