RE 2P Uni 10x5g Burgund

75% Ny ren Uld 25% Polyamid
9801278/02747
Stoppegarn