Persondatapolitik

Dataansvarlig

Carl J. Permin A/S
Egegårdsvej 28
2610 Rødovre
Danmark
CRV: 89450713

Hvilke personoplysninger vi indsamler om dig

Vi tilstræber at indsamle og behandle så få data om dig som muligt for at kunne administrere din henvendelse om de produkter som stilles til rådighed for den virksomhed du ejer, arbejder for, eller på anden vis er tilknyttet (herefter benævnt ”din virksomhed”), og som samhandler med Carl J. Permin A/S.

Er din virksomhed endnu ikke kunde hos Carl J. Permin A/S tilstræber vi at indsamle og behandle så få data om dig som muligt for at kunne administrere din henvendelse om evt. at påbegynde køb af de produkter og tjenesteydelser som Carl J. Permin A/S tilbyder.

Når vi for din virksomhed assisterer dig med at bruge vores webshop eller betjener dig telefonisk eller på anden vis, vil vi have brug for at indsamle oplysninger om dig, herunder dit navn, din e-mailadresse til arbejdsrelateret kommunikation, din stilling, information om dit arbejdsområde, samt dine beføjelser og beslutningskompetencer i din virksomhed.

De personoplysninger vi indsamler via vores brug af dine og vores registreringer i vores IT-systemer indsamler vi for at kunne forfølge vores lovlige og oprigtige interesse i at orientere dig om vores tilbud og funktioner i vores produkter, tilpasse vores ydelser specifikt til dig, samt for at kunne optimere vores produkter, IT-platforme og interne arbejdsrutiner.

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til at kunne pleje dig som repræsentant for din virksomhed. Vi bruger dem også til at forbedre eller forandre vores ydelser og tilbud, og til at kunne målrette vores budskaber til dig. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil, dog bruger vi en række underleverandører til behandling af dine personoplysninger.

Opbevaring af persondata

Uanset arten jf ovenfor deles persondata ikke med tredjepart. Dog opbevares persondata hos databehandlere, herunder Raymeon ApS, Visma e-conomic a/s m.fl. der kan behandle dine data jf. vores instrukser. I forbindelse med hosting af visse af vores systemer overfører vi persondata til databehandlere inkl. databehandlere i lande uden for EU/EEA. Vi sikrer i den forbindelse dine rettigheder og et passende sikkerhedsniveau fx ved brug af EU-kommisionens modelkontrakter.

Indsigt i personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til dine personoplysninger som defineret herover, som måtte være registreret hos Carl J. Permin A/S skal du blot skrive til os pr. e-mail permin@permin.dk. Ønsker du at gøre indsigelse eller få dine data rettet eller slettet hos Carl J. Permin A/S, kan du ligeledes kontakte os pr. mail.

Er du ikke tilfreds med vores håndtering af din henvendelse, er du berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål de blev indsamlet til afsluttes, alternativt gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Ændring af vores persondatapolitik

Hvis væsentlige ændringer til denne persondatapolitik forekommer, vil vi give dig besked på vores websites, som vi opfordrer dig til at besøge løbende.


  • Sidst revideret 01. marts 2022