Strik » Brands » Regia »

Stoppegarn, hochrot

75% Ny ren Uld 25% Polyamid
9801278/02054