Knit » Brands » Regia » Uni 6-Ply »

6-Ply 50g, cherry

75% Ny ren Uld 25% Polyamid
9801280/02002