Strik » Brands » Regia »

Stoppegarn

75% Ny Uld, 25% Polyamid